Veeriku spordikeskus, Näituse 33 II korrus (lahtiolek kokkuleppel)
56645618
info@fysiocentrum.ee

Testimine

SAAVUTUS- JA HARRASTUSSPORTLASTELE

Kehaliste võimete ja vigastuste riskifaktorite testimine

FysioCentrumis on võimalik sportlastel osa saada testimisprogrammist, mille eesmärgiks on aidata sportlasel teadlikumalt treenida. Testimise käigus hindame sooritusvõimet ning vastavalt iga spordiala eripäradele on võimalik avastada sportlase “nõrgad” kohad, millele sportlane saab testimiste järgselt rohkem tähelepanu pöörata.

Mida testimine endast kujutab?

Testimistega hindame sportlaste kehalisi võimeid ja vigastuste riskifaktoreid. Testimisel võtame arvesse spordialale omaseid vigastusohtlikke kehapiirkondi, et tuvastada sportlase võimalikud “nõrgad kohad”. Kasutame erinevad teste hüpete, kerejõudluse, lihasjõu ja liigesliikuvuse hindamiseks. Kõik spordialad ja sportlased on veidi erinevad – seega lähtume spordiala eripärast ja testimisprogrammid komplekteerime vastavalt igale spordialale ja sportlasele.

Mida testimispaketid sisaldavad?

Paketid sisaldavad testimise läbiviimist meie füsioterapeutide poolt.
Testimiste tulemustest anname alati tagasisidet treeneritele, sportlastele ja lapsevanematele kokkuvõtva loengu/koolitustena (loeng koha peal või Zoomis).
Testimiste järgselt edastame kirjaliku tagasiside koos soovitustega. Grupi/meeskonnaga tulles saadame lisaks individuaalsele tagasisidele ka grupianalüüsi.

Keda ootame testimisele?

Testimisi viime läbi nii harrastus- kui tippsportlaste seas ja testima võib tulla üksi kui ka kogu grupi/meeskonnaga.

Kus testimisi läbi viime?

Testimisi viime läbi Tartu Ülikooli spordihoones ja Kääriku Spordikeskuses. Kokkulepel võimalik testimist läbi viia ka teistes asukohtades.

Valige endale sobiv
pakett

Testimisprogrammid on eralaspetsiifilised, Grupile/ meeskonnale mõeldud pakett on al 10 sportlasele.

Testimisprogramm
grupile/ meeskonnale

25€/sportlane

programm alates 10 sportlasest

  • testimine füsioterapeudi poolt
  • kirjalik tagasiside koos soovitustega
  • grupi/ meeskonna tagasiside
Broneerige aeg
Testimisprogramm
ühele sportlasele

45€

üksikisikule

  • testimine füsioterapeudi poolt
  • kirjalik tagasiside koos soovitustega
Broneerige aeg

Broneerige aeg

Kõik spordialad ja meeskonnad on veidi erinevad. Küsige ja uurige täpsemalt, milline testimisprogramm teile ja/või kogu meeskonnale parim oleks.